Намаленият слух при възрастните хора

Слухът на всеки човек намалява с напредването на годините. Научете повече за този процес и на какво да обърнете внимание, за да запазите слуха си.


С напредването на възрастта слухът на всеки човек отслабва. Този процес започва още на 20-30 годишна възраст, напредва бавно и става явно забележим след 50-те години, но и в най-дълбока старост не довежда до пълна глухота. В началото намалява остротата за възприемане на най-високите тонове, достъпни за човешкия слух - тези с 20000 трептения в секунда. Постепенно се снижава остротата на слуха и за възприемане на тоновете от последователния низходящ ред с 18000, 16000, 14000 и т.н. трептения в секунда.

Настъпва време, когато и при най-силно звучене на това възрастният вече въобще не го възприема. Пълната загуба за възприемането на тоновете се развива в същия низходящ ред - от най-високите, по последователния ред - към по-ниските. Човек на 80-90 години и при най-голяма сила на звучене не е в състояние да възприема тонове с честота 12000-10000 трептения в секунда, а още по-ниските тонове могат да се чуят, ако са излъчени със значителна сила. Сравнително съхранено остава възприемането на това в низходящия ред от 3000 трептения в секунда.

Намаленото възприемане на високите тонове отначало се изразява в това, че стареещият човек започва да не чува различни звънци (на телефон, на входната врата, на часовник и т.н.), когато те звънят по-слабо или се намират по-далеч от него.

Към 55-60 години започва да страда и остротата на възприемане на човешката реч. "Чувам, че се говори, но не разбирам всичко, което се казва" - оплакват се най-често възрастните хора. Още повече се затрудняват, когато събеседникът не артикулира ясно, говори бързо или когато наоколо е шумно. Отначало, ако се говори бързо, този дефект на възрастта се компенсира, но с времето старият човек чува все по-зле. Развива се така наречената дискриминация на говора.

 Възрастните хора често се оплакват от шум в ушите. При някои той се дължи на слуховия орган, който старее, но при повечето хора причините са различни по тип промени в мозъчните кръвоносни съдове. Когато шумът е силен, той на свой ред става пречка за ясното слухово възприятие.

 Всеки възрастен човек се интересува как да лекува намалението на слуха си. Трябва да сме откровени и да признаем, че"лечение" в пълния смисъл на думата не съществува.

 Известно стабилизиране на процеса може да се постигне чрез общоукрепващи средства, витамини, лекарства, подобряващи обмяната на веществата и кръвоснабдяването на мозъка. С оглед забавяне на този процес съществени са мерките, ограничаващи неблагоприятните влияния на "средата" - шумът, неправилното хранене, алкохолът и никотинът.

 От значение е и системното и правилно лечение на общите заболявания, които имат пряко или косвено отношение към слуха, като например диабета, високото кръвно налягане и др.

 Излишно е да се подчертава, че особено внимание следва да се обръща на лечението на ушните заболявания - "донесени" или възникнали от старостта, които именно са причината срещащата се понякога пълна глухота в напреднала възраст.

От съществено значение за добрата слухова комуникация е изборът на индивидуално подходящ слухов апарат от Fonio. С подходяща слухова тренировка възрастният човек ще се научи да привикне към употребата му и ще може до дълбока старост да поддържа социално необходимите речеви връзки с другите хора.

Запиши се по Email за Pozitiven.com

Въведете своя Email за да получавате най-позитивните истории:

Delivered by FeedBurner