Националните паркове на България

В пределите на страната ни, са обособени три основни Национални парка, "Рила", "Централен Балкан" и Национален парк "Пирин".


1. Национален парк "Рила"

Парк "Рила" се явява най-големият по териториален критерии. Близо 2/3 от площта му представлява гориста местност. Паркът е една от най-богатите на вода зони на целия Балкански полуостров. Тук е мястото, от където извира река Марица - една от най-пълноводните и дълги реки на целия полуостров. Тук се намират и красивите Рилски езера - едно от най-енергийните места на Земята. В Национален парк "Рила" се намира и Мусала - най-високият връх на Балканите. 

Навремето парка, е създаден, с цел да се опазят няколко важни отделни екосистеми, важни исторически обекти и културни забележителности. На територията на Рила планина има много развити планински курорти, които приветстват туристите и зиме и лете. 

2. Национален парк "Централен Балкан"

Паркът се нарежда сред най-големите и ценни природни защитени територии в Европа. Обособен е през 1991 година, за да защити красивата природа на Средна Стара планина, традициите и поминък свързани с тази област. Слави се с голямо биологично разнообразие, което е от съществено значение, както за България, така и за световната култура и наука.

Паркът се разполага на площ от 716 кв.км. и обхваща централните части на Балкана. Защитената територия включва девет резервата, връх Ботев, който е най-високия връх в Стара планина, скалната забележителност Джендемите, Райското пръскало, което е най-високия водопад на Балканския полуостров, както неповторимите за страната природна система от каньони и Ждрела. Има много богата фауна, поради което парка се явява важен световен Орнитологичен "център".

3. Национален парк "Пирин"

Паркът е основан през 1962 година, с важната цел да се опазят горските масиви, които заемат най-високите части на планината. Национален парк "Пирин" включва два резервата с богат растителен свят. Освен флората, тук се опазват и редица животински видове. Освен с флората и фауната, парка е популярен и с атрактивното си историческо наследство. Именно тук се пазят следите на древни култури като тракийска, византийска, славянска, старогръцка, римска и прабългарска. 

Ако статията е провокирала интереса ви, споделете я!

Запиши се по Email за Pozitiven.com

Въведете своя Email за да получавате най-позитивните истории:

Delivered by FeedBurner