Страната на лилипутите прави гигантски стъпки в сферата на логистиката и спедицията

“Пътешествията на Гъливер” в страната на лилипутите...


ХОЛАНДИЯ - КЛЮЧОВ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР, СВЪРЗВАЩ СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ

Холандия играе ключова роля в нашата глобализирана икономика, като укрепва търговските отношения между производителии потребители в световен мащаб. Успехът, който жънестраната на лалетата в областта на логистиката и транспорта се базира на умелотосъчетание на свръх модерна инфраструктура и работа с доставчици, предлагащиуслуги на световно ниво, както и на благоприятно географско положение - всърцето на Европа. Доказателство за напредъка на Холандия в сферата наспедицията и логистиката е пристанището в Ротердам - най-голямото европейскопристанище в Европа и 4-то по големина в световен мащаб, пристанището вАмстердам пък е основен карго и пътнически център. И двете пристанища обслужватлогистичните нужди на цяла Европа, като предлагат услуги на световно ниво иширока транспортна мрежа от пътища, железници и канали.

 

Холандия се превърна в портал за Европа, отговарящ за значителна част отЕвропейския пътен и воден транспорт. Нидерландия също разчита на иновациите в информационнитетехнологии, за да предложи оптимизирани решения за бърз и надежден транспорт до и отХоландия. В допълнение, страната е пионер вопитите за създаване на екологично устойчива логистика и безшумналогистика.

КЛЮЧОВИ АСПЕКТИ И СИЛНИ СТРАНИ

Всичкиголеми холандски пристанища са обслужвани от водещи компании, специализирани всъхранение, претоварване, промишлена преработка и помощни услуги, както итранспорт, опаковане, складиране и разпределение. От пристанището на Ротердам,всички големи индустриални и икономически центрове в Западна Европа могат дабъдат достигнати за по-малко от 24 часа.

•      Холандия е една от водещите страни, със силно развита пътно-транспортнамрежа в Европа.

•      Холандският сектор за вътрешно корабоплаване привлича внимание в световенмащаб. Холандия разполага с най-голямата флота в Европа и неспира да седоверява на иновациите в сферата на транспорта и логистиката. 

•      Пристанището в Амстердам и частния сектор имат за цел да превърнат  Амстердам в най-бързият и най—надеждният Логистиченцентър в Европа.

•      Холандия разработва информационна платформа, наречена  NLIP, която се очаква да се превърне встандартна платформа за обмен на данни в логистичната индустрия, и като трябвада бъде завършена през 2020 г..

 

КАКВО ГОВОРЯТ ФАКТИТЕ?

•     Транспортните услуги в Холандия (транспорт на стоки и хора) възлизат на около 22 % от холандския износна услуги и 4.2 % от общата стойност на износа. Около 610 000 души са заети впряката транспортна индустрия (715 000, ако се включат и дейностите заподпомагане).

•      Холандското вътрешно корабоплаване формира 54% от цялото европейско (ЕС-27)търговско корабоплаване. Холандската флота има на разположение 6500 (от общо13500) плавателни съдове - най-голямата и най-модерната в Европа.

•      През 2011 г., IMD Business School класирана Холандия на 2-ро място в света по отношение на качеството наинфраструктурата на водните си пътища.  

•      Над 1,000 американски и азиатски компании разпределят пратките и товаритеси до Европа, чрез  транспортната мрежана Холандия. Страната е домакин на над 19 милиона квадратни метра разпределени центрове(около 3000 футболни игрища).

•      Холандските транспортни фирми отговарят за около 13% от целия трансграниченсухопътен транспорт на стоки в рамките на ЕС.

•      Холандия спечели три награди за най-добро морско пристанище в Европа(пристанището в Ротердам), за най-добър контейнерен терминал в Европа (ECT) иза най-добро летище в Европа (Летище Схипхол).

•      Холандия зае четвърто място в индекса на ефективността на глобалнаталогистика за 2010 г.

•      Холандия има втората в Европа най-голяма база за съхранение на охладени изамръзнали стоки.   

Колкото и да не ни се вярва, Холандия,страната, която свързваме с толерантността и разкрепостеността, играе ключовароля в световната икономика, като основен логистичен център, обслужващ нуждитена цяла Европа. 

Запиши се по Email за Pozitiven.com

Въведете своя Email за да получавате най-позитивните истории:

Delivered by FeedBurner